KAIKOURA QUALITY SUITES - Kaikoura

154 Beach Road, Kaikoura, Canterbury, New Zealand

Phone: +64 3 319 7203