KAIKOURA FISHING TOURS - Kaikoura

204 Esplanade, Kaikoura 7300‎, New Zealand

Freephone: 0800 2 HOOK UP
Mobile: +64 27 524 5687 (027 KAIKOURA)