KAIKOURA FISHING TOURS - Kaikoura

24 Moa Road, South Bay, Kaikoura

Freephone: 0800 2 HOOK UP (0800 2 466587)
Mobile: +64 27 524 5687 (027 KAIKOURA)