MANAPOURI LAKEHOUSE - Manapouri, Fiordland

46 Cathedral Drive, Manapouri, Fiordland, New Zealand

Mobile: +64 21 149 2465