MOUNTAINVIEW-BARNSTAY APARTMENT - Kaikoura

108 Schoolhouse Road, Kaikoura Flat, Kaikoura 7371

Phone: +64 3 319 3311
Mobile: +64 21 113 4512