THE POINT VILLAS - Taupo

Whakamoenga Point, via Acacia Bay, Taupo, New Zealand

Mobile: +64 27 477 4323