KAIKOURA KAYAKS - Kaikoura

19 Killarney Street, Kaikoura, New Zealand

Freephone: 0800 452 456
Mobile: +64 21 462 889