KAIKOURA SHUTTLES AND TOURS - Kaikoura

108 Schoolhouse Road, Kaikoura Flat, Kaikoura 7371

Phone: +64 3 319 6166